ENERINVEST
registrate en enerinvest
Fes-en ENERINVEST per accedir a tots els recursos i a l'eina ENERINTOOL
REGISTREU-VOS-HI ARA
INICI > ENERINVEST

ENERINVEST

Plataforma espanyola de finançament d’energia sostenible

El nostre objectiu:

Millorar la capacitat de finançament i l’atractiu de les inversions en projectes d’energia sostenible

què?

LA PLATAFORMA

ENERINVEST aspira a convertir-se en la plataforma nacional de referència en matèria de finançament de projectes d’energia sostenible (PES); una plataforma de trobada i diàleg entre els principals actors del sector, que aporti solucions tècniques, legals i financeres als projectes promoguts tant des del sector públic com des del sector privat.

per què?

ELS REPTES

Cobrir la bretxa existent entre el sector financer i el sector de l’energia sostenible, facilitant el diàleg entre els diferents actors involucrats en projectes d’energia sostenible a l’hora d’identificar reptes, barreres i solucions.

Crear una xarxa d’actors clau que treballi conjuntament en la promoció d’inversions en energia sostenible.

Influenciar en el desenvolupament de les polítiques energètiques que afecten l’execució de projectes d’energia sostenible.

Fomentar l’adopció d’enfocaments, models i esquemes de finançament innovadors.

per a qui?

ELS DESTINATARIS

  • Promotors de projectes d’energia sostenible
  • Institucions i entitats financeres
  • Autoritats públiques i responsables polítics
  • Altres grups d’interès, com ara agències d’energia, associacions sectorials, universitats, etc.

ENERINVEST aspira a convertir-se en la plataforma nacional de referència en matèria de finançament de projectes d’energia sostenible (PES); una plataforma de trobada i diàleg entre els principals actors del sector, que aporti solucions tècniques, legals i financeres als projectes promoguts tant des del sector públic com des del sector privat.

com?

Accions

MARC TÈCNIC, LEGAL I FINANCER

Marc actual; normativa, esquemes de finançament i aspectes tècnics que afecten la implantació de projectes d’energia sostenible.

Ajudes i subvencions disponibles a escala local, regional, nacional i europea.

Manual de millors pràctiques en projectes d’energia sostenible.

MODELS DE FINANÇAMENT INNOVADORS

Models de finançament innovadors i de potencial reproducció.

Noves estratègies i models de finançament.

Guia per a inversors i promotors de projectes d’energia sostenible a Espanya.

Premis Nacionals ENERINVEST; enfocaments innovadors en finançament de projectes d’energia sostenible.

FOMENT DEL DIÀLEG ENTRE ELS ACTORS PRINCIPALS

Grups de treball específics.

Tallers temàtics d’anàlisi de models i esquemes financers.

Documents tipus estandarditzats.

Guia de finançament ENERINVEST.

Full de ruta per a responsables polítics.

Esdeveniments a escala nacional.

PLATAFORMA ELECTRÒNICA

Web de referència i espai de trobada.

Principal eina d’informació i de comunicació.

Diferents canals per promoure el diàleg: fòrums, seminaris en línia i conferències en línia.

Programari d’anàlisi financera de projectes; indicadors tècnics i financers.

USE OF COOKIES

This website uses cookies themselves and third parties to provide a better experience and service. When browsing or using our services you agree to our use of cookies Read more