ENERINVEST
registrate en enerinvest
Fes-en ENERINVEST per accedir a tots els recursos i a l'eina ENERINTOOL
REGISTREU-VOS-HI ARA
General

El Govern d'Espanya incrementa en 144 milions d'euros el programa d'ajudes a entitats locals per promoure una economia baixa en carboni

02 de Gener de 2019

  • Amb aquestes ajudes, es van recolzar projectes de foment de mobilitat sostenible, ús d'energies renovables i d'eficiència energètica. 
  • Poden optar a les subvencions a les entitats locals de menys de 20.000 habitants, a més de Ceuta i Melilla.
  • El Reial decret modifica l'anterior normativa de concessió de les ajudes -confinançades per FEDER de la Unió Europea- per augmentar la seva dotació pressupostària fins als 480 milions d'euros.

El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha aprovat un Reial Decret per augmentar fins als 480 milions d'euros el pressupost destinat al Programa Operatiu FEDER Plurirregional d'Espanya (POPE) 2014-2020 a la promoció d'una economia baixa en carboni. Aquest programa, finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, regula la concessió d'ajuts per impulsar projectes d'eficiència energètica, la mobilitat sostenible o ús d'energies renovables en entitats locals amb poblacions inferiors a 20.000 habitants.

La primera convocatòria d'aquesta línia de suport es va aprovar mitjançant el Reial decret 616/2017. Fins a la data, s'havien pressupostat 336.053.612 euros per a ajudes de suport a la descarbonització confinanciadas per FEDER. Dada la bona acceptació per part de les entitats locals i la seva adequada contribució al compliment dels objectius del programa, la norma que aprova avui el Consell de Ministres modifica el citat Real Decret 616/2017 per ampliar la seva dotació pressupostària en 144.022.976 euros fins arribeu als 480.076.588 euros.

Així mateix, se simplifican alguns tràmits i s'amplia el termini de vigència de la convocatòria d'ajuts, que expirava al final de 2018, fins al 30 de juny de 2019.

El Reial Decret s'aprova en virtut de la modificació que va realitzar la Comissió Europea en la Decisió Executiva C (2017) 8950, en què va fusionar els anteriors programes operatius de FEDER POCS i POCIN en un únic programa, el mencionat POPE, fixant-se en 480 milions d'euros la seva dotació per recolzar l'avanç cap a una economia baixa en carboni a Espanya durant el període 2014-2020.

Es poden presentar projectes municipals i agrupacions locals, però també altres entitats locals (com a Consellers / Cabildos Insulars) o les Comunitats Autònomes, però sempre per intervencions en municipis amb menys de 20.000 habitants. També es poden presentar les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla.

Es pot subvencionar, amb una cofinançament que oscil·la entre el 50% i el 85%, fins a 17 mitjanes concretes diferents. Entre elles, la millora de l'eficiència energètica en l'edificació i en les infraestructures i serveis públics; el foment de la mobilitat urbana sostenible, que inclou tant mesures vinculades al transport com a la xarxa viària; i augmentar-ne uns d'energies renovables per produir electricitat i usos termals en edificació i en infraestructures públiques.

Una de les línies menys utilitzades fins al moment és l'energia solar fotovoltaica per a l'autoconsumo, que podria veure's ara favorable per la nova normativa marc aprovada en el Reial decret llei 15/2018. Segons el programa, també són subvencionables les bateries associades a sistemes d'autoconsumo fotovoltaic.

Les ajudes són gestionades per l'Institut d'Estalvi i Diversificació de l'Energia (IDAE), dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica.

 USE OF COOKIES

This website uses cookies themselves and third parties to provide a better experience and service. When browsing or using our services you agree to our use of cookies Read more