ENERINVEST
registrate en enerinvest
Fes-en ENERINVEST per accedir a tots els recursos i a l'eina ENERINTOOL
REGISTREU-VOS-HI ARA
INICI > PREGUNTES MÉS FREQÜENTS (PMF)

Pmf

preguntes més freqüents


ENERINVEST és un projecte finançat per la Unió Europea dins del programa Horitzó 2020 per crear una plataforma de trobada i diàleg entre els principals actors de projectes d’energia sostenible: promotors públics i privats, finançadors i companyies tècniques.

A aquest efecte, a través de la plataforma es pretén aportar solucions tècniques, legals i financeres que permetin reduir la bretxa existent entre els projectes d’energia sostenible (PES) i els diferents mecanismes de finançament.

ENERINVEST posa a la vostra disposició la plataforma virtual www.enerinvest.es, en la qual trobareu un seguit de recursos, com ara notícies del sector, un calendari d’esdeveniments pròxims, enllaços a portals de suport al finançament i documents d’interès, elaborats durant el projecte o aportats des d’altres entitats rellevants. Alguns recursos destacats són el “Mapa d’experiències i l’eina “Enerintool”, tal com s’especifica a la “PMF 4. Què hi puc trobar, a www.enerinvest.es?”.

Per mitjà de la plataforma www.enerinvest.es també s’ofereixen vies de comunicació entre els diferents actors, així com fòrums de discussió sobre àrees temàtiques clau per al desenvolupament dels projectes d’energia sostenible.

A més, en el marc del projecte ENERINVEST es duran a terme un seguit d’esdeveniments de difusió i de trobada entre agents, de manera presencial i virtual, en què es tractaran temes d’interès per als diferents actors i s’analitzaran els problemes i les solucions disponibles per finançar projectes d’energia sostenible.

Podeu navegar lliurement per www.enerinvest.es sense ser un usuari registrat, i podeu accedir a les notícies, al calendari d’activitats, a enllaços d’interès i a alguns documents.

No obstant això, per tenir una navegació optimitzada pels elements del projecte, registreu-vos ara a ENERINVEST i podreu accedir a tots els recursos exclusius, com ara documents específics, el Mapa d’experiències i l’Enerintool. A més, el registre a www.enerinvest.es us permetrà participar en els diferents fòrums, seminaris en línia (webinars) i grups de discussió es que vagin generant.

En registrar-vos a la plataforma heu de definir el vostre perfil o rol que considereu més adequat, d’acord amb la relació que tingueu amb els projectes d’energia sostenible (promotors, finançadors, tècnics o interessats especials). D’aquesta manera optimareu la vostra navegació i traureu més profit a la plataforma. Tot això us permetrà, entre altres avantatges, trobar el promotor o finançador més adequat per al vostre projecte d’energia sostenible.

A la plataforma virtual, hi trobareu els recursos següents (n’hi ha que són exclusius per a usuaris registrats), en les seves diferents seccions:

 • Notícies, on trobareu una selecció de publicacions informatives relacionades amb aspectes econòmics, tècnics, normatius i, especialment, de finançament de projectes.
 • Calendari d’activitats, on trobareu informació sobre diferents activitats relacionades amb el sector, així com activitats específiques organitzades per ENERINVEST.
 • Fòrums de discussió en línia i seminaris en línia (webinars) periòdics, en els quals es tractaran diversos temes d’interès per als diferents actors dels projectes d’energia sostenible.
 • Documents rellevants sobre finançament de projectes d’energia sostenible, tant de fonts externes rellevants com els que seran realitzaran específicament per l’equip d’ENERINVEST al llarg del projecte.
 • Enllaços d’interès, on trobareu els principals enllaços a portals de suport al finançament i ajudes a projectes d’energia sostenible.
 • Mapa d’experiències, on es presenten diferents models de finançament innovadors que s’estan desenvolupant a Espanya i a la resta d’Europa que han estat casos d’èxit rellevants per impulsar projectes d’energia sostenible.
 • ENERINTOOL, l’eina en línia que us ajudarà a trobar la millor manera per finançar el vostre projecte d’energia sostenible, o bé el projecte més adequat per invertir-hi. L’eina proporciona assessorament tècnic, financer i legal a partir de les dades d’un elevat nombre de projectes reals, i permet posar-se en contacte amb diferents promotors i finançadors de projectes d’energia sostenible. L’eina estarà disponible a partir del maig de 2017.

En funció dels vostres interessos i les expectatives que tingueu, podeu participar en el projecte de moltes maneres:

 • Consultant les diferents notícies, els esdeveniments i tots els recursos que anirem publicant, per mantenir-vos al dia sobre el sector de l’energia sostenible i els seus mecanismes de finançament.
 • Registrant-vos com a usuari de la plataforma i utilitzant els recursos exclusius que s’aniran elaborant al llarg del projecte, com ara el Mapa d’experiències o l’Enerintool.
 • Assistint als diferents esdeveniments que s’anunciïn o s’organitzin des d’ENERINVEST, així com als diferents seminaris en línia (webinars) que es programin.
 • Participant activament en els fòrums de discussió sobre temes específics que s’aniran plantejant, aportant la vostra visió com a promotors, finançadors, tècnics o interessats especials.
 • Participant activament en els grups de treball específics que s’organitzen periòdicament per analitzar les barreres en el finançament de projectes d’energia sostenible i les possibles solucions (per a més detalls, vegeu la PMF 10).

 

En el projecte ENERINVEST s’ha adoptat la denominació projecte d’energia sostenible per englobar tot tipus de projectes d’energies renovables i eficiència energètica, tant en l’àmbit domèstic com en el sector terciari o industrial, i promoguts tant per ens públics com privats.

La tipologia de projectes previstos inicialment a ENERNINVEST cobreix els vuit grans grups definits en la PMF 7. La inclusió de noves tipologies o la futura eliminació d’alguna de les presents es durà a terme en funció de com es desenvolupi el projecte i de les necessitats del mercat que s’identifiquin durant aquest procés.

Els projectes d’energia sostenible considerats inicialment a ENERINVEST inclouen les tipologies següents:

 • Rehabilitació d’edificis, que inclou la millora de l’envolupant, la fusteria o la instal·lació d’elements passius.
 • Sistemes HVAC (heating, ventilation and air conditioning), que inclouen la substitució de calderes, calefacció de districte, substitució de màquines d’expansió directa (bombes de calor i equips de fred), sistemes d’estalvi de climatització, instal·lacions solars tèrmiques i instal·lacions de biomassa.
 • Producció de calor i fred industrial, que inclou la substitució de tecnologies de combustió, la incorporació de recuperadors de calor, la substitució de màquines de fred industrial, etc.
 • Mesures en il·luminació, que inclouen la substitució de tecnologies, la incorporació d’elements de regulació i la substitució de semàfors.
 • Mesures en instal·lacions elèctriques, tant en el sector domèstic com en l’industrial, que inclouen mesures en motors, transformadors i aire comprimit.
 • Monitoratge d’instal·lacions, comptabilització de consums i gestió energètica.
 • Instal·lacions de producció elèctrica sostenible, que inclouen instal·lacions fotovoltaiques, minieòliques, minihidràuliques, biomassa per a producció elèctrica, cogeneració i trigeneració.
 • Mesures en mobilitat sostenible, des de la substitució de vehicles per models més eficients fins a mesures com ara la instal·lació de recàrregues de vehicles elèctrics i de plataformes per a ús compartit de cotxes o bicis.

La inclusió de noves tipologies o la futura eliminació d’alguna de les presents es realitzarà en funció de com es desenvolupi el projecte i de les necessitats del mercat que s’identifiquin durant aquest procés.

 

 

ENERINVEST és un projecte per a la creació d’una plataforma de trobada i de diàleg entre els principals actors de projectes d’energia sostenible: promotors públics i privats, finançadors i companyies tècniques.

Per tant, no es preveu ni es pot oferir de manera directa l’accés a finançament de projectes concrets.

No obstant això, un dels seus objectius és facilitar informació sobre solucions tècniques, legals i financeres que permetin reduir la bretxa existent entre els projectes d’energia sostenible (PES) i els diferents mecanismes de finançament, existents i per desenvolupar.

La pàgina web d’ENERINVEST posa a la vostra disposició rellevant informació d’actualitat sobre el projecte, les iniciatives d’energia sostenible i les seves perspectives i formes de finançament. 

Si voleu fer aportacions en matèria de comunicació i difusió relacionada amb aquests temes, podeu escriure un correu electrònic a l’adreça següent:

Les propostes seran valorades segons la seva relació amb els objectius del projecte ENERINVEST, i es proposarà un possible canal de publicació dins de la plataforma.

 

Durant el projecte ENERINVEST s’organitzen periòdicament grups de treball específics amb l’objectiu d’analitzar i debatre aspectes detectats i proposats com d’interès especial per desenvolupar projectes d’energia sostenible i per finançar-los.

Actualment, i com a part de les activitats d’ENERINVEST, s’ha creat un grup de treball financer per analitzar les barreres existents en el finançament de projectes d’energia sostenible i les solucions possibles.

Per expressar el vostre interès a participar en algun grup de treball o per fer propostes específiques, podeu escriure un correu electrònic a l’adreça electrònica següent:

Les propostes seran valorades segons la seva relació amb els objectius del projecte ENERINVEST, i es proposarà un possible canal de comunicació dins de la plataforma.

 

Si teniu cap altra consulta o una proposta específica en relació amb ENERINVEST, podeu escriure un correu electrònic a qualsevol de les adreces següents:

 

Sí. La asistencia técnica, legal y financiera es uno de los objetivos determinados por el proyecto. Para ello solo tiene que dirigiste a alguna de las siguientes direcciones de correo seleccionando una de ellas en función del área de asesoramiento:

 • enerintool@enerinvest.es - para asesoramiento y ayuda sobre el uso de la herramienta ONLINE desarrollada por ENERINVEST.
 • tecnico@enerinvest.es - para asesoramiento relacionado con aspectos técnicos de PES.
 • financiero@enerinvet.es - para asesoramiento relacionado con aspectos financieros y los mecanismos apropiados para la implementación de PES.
 • legal@enerinvest.es - para asesoramiento relacionado con aspectos legales de PES; gestionada por DDGI, DipHuelva y AGENEX.

 

 

USE OF COOKIES

This website uses cookies themselves and third parties to provide a better experience and service. When browsing or using our services you agree to our use of cookies Read more