ENERINVEST
registrate en enerinvest
Fes-en ENERINVEST per accedir a tots els recursos i a l'eina ENERINTOOL
REGISTREU-VOS-HI ARA
INICI > POLÍTICA DE PRIVACITAT

Política de privacitatEn compliment del previst al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) - Reglament (EU) 2016/679 de 27 d’Abril 2016, s’informa a l’usuari, i aquest accepta expressament, que les dades de caràcter personal que proporcioni a través del formulari de registre seran incorporades a un fitxer degudament declarat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat exclusiva de remetre a l’usuari comunicacions electròniques amb informació relacionada amb el projecte, organitzar i convidar-lo a participar en esdeveniments, tallers i webinaris, prestar-li l’assessorament legal, financer i tècnic que pogués requerir i, si escau, contactar amb l’usuari per avaluar els resultats del projecte Enerinvest, tot això amb la finalitat última d’afavorir la informació i el diàleg participants en projectes d’energia sostenible.

El registre a la plataforma és totalment voluntari. No obstant això, en el cas que l’usuari decideixi registrar-se haurà d’emplenar tots els camps assenyalats amb un asterisc (*), de manera que l’omissió d’algun d’ells podria implicar la impossibilitat de gestionar la seva alta.

Així mateix, en marcar la casella d’acceptació d’aquesta Política de privacitat i fer clic al botó "Donar-se d’alta", l’usuari accepta expressament les condicions aquí contingudes i garanteix que no és menor de 14 anys o que, en cas de ser-ho, compta amb la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals.

Les dades recollides a través del formulari de registre de la plataforma seran incorporades a un fitxer comú els responsables són tots els socis del projecte Enerinvest (qui som).

Les dades de l’usuari no seran comunicades ni compartides amb tercers diferents dels socis del projecte Enerinvest

L’usuari podrà en tot moment revocar el seu consentiment i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, i també els de portabilitat, limitació del tractament y oblit, a través del correu electrònic lopd@enerinvest.es o bé mitjançant una comunicació escrita dirigida a qualsevol d’aquestes dues entitats:

 • Associació d’Agències Espanyoles de Gestió de l’Energia (EnerAgen) Av. De los Reyes Leoneses, 11 (Edificio EREN), 24008, León.
 • Deloitte Advisory, SL Pl. Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid.

Les dades recollides a través del formulari de registre de la plataforma seran incorporades a un fitxer comú, els responsables del qual són tots els socis del projecte Enerinvest:

 • Deloitte Advisory, SL amb domicili social Pl. Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid,
 • Diputación de Huelva amb domicili social Av. Martín Alonso Pinzón, 9, 21003 Huelva,
 • Fundación CIRCE amb domicili social Campus Río Ebro - Mariano Esquillor Gómez, 15, 50018 Zaragoza,
 • Diputació de Girona amb domicili social Pujada de Sant Martí, 4-5, 17004 Girona,
 • Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) amb domicili social Av. Antonio Masa Campos, 26, 06011 Badajoz,
 • Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía (EnerAgen) amb domicili social Av. de los Reyes Leoneses, 11 (Edificio EREN) 24008, León,
 • Ecoserveis amb domicili social C/ Girona, 25 ppal, 08010 Barcelona,
 • Navarra de Suelo y Vivienda (NASUVINSA) amb domicili social Av. San Jorge, 8 Bajo, 31012 Pamplona,
 • Asociación de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE) amb domicili social C/ Goya, 47 7ª planta. 28001 Madrid.

En virtut del que estableix la legislació vigent, els Socis actuen de forma coresponsable del tractament de les dades dels usuaris recollides a través del formulari de registre de la plataforma Enerinvest per donar compliment a les finalitats del tractament descrites. A aquest efecte, els socis han subscrit un acord en el qual es regulen les obligacions i responsabilitats de cadascun d’ells en relació amb el tractament d’aquestes dades, els elements essencials es detallen a continuació.

Cada soci, en la seva condició de responsable del tractament, donarà el degut i estricte compliment a totes les obligacions en matèria de protecció de protecció de dades de caràcter personal, entre d’altres:

 • a) Notificarà la creació del fitxer a fi de procedir a la seva inscripció en el Registre General de Protecció de Dades, segons el que estableix el RGPD.
 • b) Adoptarà les mesures d’índole tècnica i organitzativa que, en cada cas, siguin necessàries per a garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, sostracció, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural.
 • c) No utilitzarà les dades per a finalitats incompatibles o diferents de les que motiven la seva recollida i tractament.
 • d) No comunicarà ni cedirà les dades a tercers, llevat que s’hi vegi legal o judicialment obligat.
 • e) Garantirà el deure de secret pertinent i guardarà absoluta confidencialitat de les dades, i adoptant les mesures necessàries per a garantir aquest deure de secret i confidencialitat respecte del seu propi personal.
 • f) En el cas que per al compliment de les finalitats del tractament algun soci necessités subcontractar a un tercer, triarà un encarregat del tractament que ofereixi garanties suficients des del punt de vista de la protecció de les dades, havent de subscriure amb aquest contracte d’encarregat del tractament en els termes legalment establerts.

No obstant això, a efectes de garantir una major protecció dels drets i interessos dels usuaris, la Fundación CIRCE serà el responsable de donar compliment, en nom i per compte de tots els socis, a les següents obligacions:

 • a) Informar degudament als usuaris en els termes del RGPD i 21.1 de la LSSI, amb caràcter previ a la recollida i tractament de les seves dades a través del formulari de registre.
 • b) Demanar el consentiment dels usuaris per al tractament de les seves dades en els termes del RGPD i 21.1 de la LSSI.

Por la seva banda, l’Associació d'Agències Espanyoles de Gestió de l'Energia (EnerAgen) i Deloitte Advisory, SL seran els responsables de donar compliment, en nom i per compte de tots els socis, a les obligacions següents:

 • a) Donar compliment a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició (ARCO), i també els de portabilitat, limitació del tractament y oblit, que exerciten els usuaris en relació amb seus terminis legalment establerts.
 • b) Fer efectiva la revocació del consentiment per a l’enviament de comunicacions comercials i promocionals que, si s’escau, exerciten els usuaris.
 • c) Procedir a la cancel•lació de les dades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

USE OF COOKIES

This website uses cookies themselves and third parties to provide a better experience and service. When browsing or using our services you agree to our use of cookies Read more