ENERINVEST
registrate en enerinvest
Fes-en ENERINVEST per accedir a tots els recursos i a l'eina ENERINTOOL
REGISTREU-VOS-HI ARA
INICI > QUI SOM

Qui som

Informació corporativa

Un consorci d’entitats, coordinat per Deloitte Advisory, SL, i integrat per diferents actors relacionats amb la promoció de projectes d’energia sostenible, un consorci equilibrat entre diferents àmbits de coneixement i experiència, que engloba autoritats públiques, sector privat, àmbit tecnològic i associacions representatives del sector.

Els socis:

Deloitte

Coordinador de EnerInvest

+info:

www.deloitte.es

@Deloitte_ES

Deloitte és l’empresa líder en serveis professionals del món. El seu posicionament multidisciplinari i únic li permet oferir una àmplia gamma de serveis integrals que combinen el coneixement funcional amb les solucions específicament dissenyades per ajudar els seus clients en els seus reptes i oportunitats.

L’empresa compta amb més de 8.000 professionals en 150 països especialitzats en el sector energètic. A Espanya, l’empresa té un equip professional altament qualificat dedicat exclusivament a la indústria de l’energia i els recursos, el qual està posicionat com a líder en serveis professionals en aquest àmbit. Els seus coneixements i l’experiència en el mercat inclouen aspectes de regulació, agents del mercat, cadena de valor de la indústria, perspectiva econòmica del mercat i relació amb els organismes reguladors.

La Diputació de Huelva és l’Administració pública local de la província de Huelva.

Té una àmplia experiència en la promoció de projectes d’energia sostenible al seu territori. És l’estructura de suport del Pacte d’Alcaldes des del 2009. Ha donat suport als municipis de Huelva en la redacció dels plans d’acció d’energia sostenible (PAES). Ha treballat —juntament amb l’Agència Provincial de l’Energia de Huelva (APEH)— en la promoció d’energies renovables i inversions en eficiència energètica a Huelva des del 2004, i té una àmplia experiència en projectes de la UE.

CIRCE és un centre de recerca fundat el 1993 amb el suport de la Universitat de Saragossa per crear, desenvolupar i transferir solucions innovadores i coneixement cientificotècnic al sector empresarial en l’àmbit energètic.

La missió del CIRCE és impulsar la millora de l’eficiència energètica i el desplegament d’energies renovables mitjançant el desenvolupament d’activitats de R+D+I i accions formatives que responguin a les necessitats dels sectors productius nacionals i internacionals, i contribuir així a un desenvolupament sostenible. L’any 2001, el CIRCE va obtenir el reconeixement de Centre Nacional d’Innovació i Tecnologia.

La Diputació de Girona és l’Administració pública provincial que dóna suport als municipis de la província de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin d’uns serveis públics municipals de qualitat. Principalment, ofereix el suport tècnic, econòmic i tecnològic necessari als ajuntaments per garantir la coordinació i l’equilibri territorial d’aquests serveis.

A escala supramunicipal, cal destacar el seu paper com a coordinadora del Pacte dels Alcaldes, el moviment europeu de les autoritats locals i regionals compromeses amb la millora de l’eficiència energètica i l’ús de les energies renovables. El seu objectiu és reduir les emissions de CO2 i adaptar-se al canvi climàtic per aconseguir ciutats descarbonitzades i resilients, on els ciutadans tinguin accés a una energia segura, neta i assequible

Així mateix, per mitjà del programa «Beenergi», finançat per la Comissió Europea (programa «Horitzó 2020»), la Diputació de Girona ofereix assistència tècnica, jurídica i financera als municipis de la demarcació perquè duguin a terme inversions en energia sostenible que promoguin models de finançament innovadors i reforcin les capacitats entre els actors clau involucrats.

L’Agència Extremenya de l’Energia, AGENEX, és una entitat pública, participada per entitats regionals i locals de caràcter governamental i educatiu, que va ser creada el 2001 per promoure la diversificació i l’estalvi energètic a Extremadura.

El seu àmbit diari d’activitat consisteix principalment a desenvolupar accions de formació i informació, a desenvolupar polítiques energètiques a escala local i regional, a promocionar inversions en energies renovables i eficiència energètica (més de 15 M€ d’inversió) i a proporcionar assistència tècnica als governs locals i al govern regional d’Extremadura en qualsevol àmbit del sector energètic.

L’Associació d’Agències Espanyoles de Gestió de l’Energia, EnerAgen, és una associació sense ànim de lucre constituïda el 2003 amb l’objectiu d’enfortir el paper de les agències de gestió de l’energia espanyoles.

És un instrument estratègic per promoure la cohesió i la cooperació entre les agències d’energia, que permet aprofitar sinergies i recursos i que contribueix a l’intercanvi d’informació i bones pràctiques entre els seus membres. Constitueix també el fòrum de debat dels organismes locals i regionals especialitzats en l’àmbit energètic que disposen, a més, d’una veu única que els representa tant en fòrums nacionals com internacionals. Són dinou les agències d’energia que integren EnerAgen, les quals representen diferents àmbits territorials i competencials: local, supramunicipal i regional.

Ecoserveis és una organització especialitzada en energia, amb la missió de millorar la cultura energètica de la societat i relacionar els aspectes tècnics amb els socials i ambientals de l’energia. Ecoserveis ofereix consultoria en energia, estudis tècnics i socials, educació, comunicació, projectes pilot o demostratius de desenvolupament de tecnologia, divulgació i participació comunitària, sempre des de la innovació i treballant en els àmbits de l’eficiència energètica, l’estalvi d’energia, els models de finançament de l’energia sostenible i l’avaluació de l’impacte dels projectes d’energia.

Ecoserveis és l’organització pionera en la lluita contra la pobresa energètica, mitjançant el disseny d’estratègies innovadores per fer front a aquest problema i la feina amb municipis i governs regionals per dissenyar models d’intervenció i finançament per lluitar contra aquesta dificultat, en augment a Espanya.

Navarra de Sòl i Habitatge (NASUVINSA) és una societat pública al servei dels ciutadans, dependent del Departament de Serveis Socials del Govern de Navarra. Té per objecte el desenvolupament territorial i urbanístic sostenible de la Comunitat Foral de Navarra i la promoció i gestió de sòl i immobiliària, especialment d’habitatge protegit.

L’entitat té una àmplia experiència en matèria de renovació d’habitatge, així com una experiència contrastada en la rehabilitació energètica de barris. Compta amb un equip tècnic de 85 persones, integrades en vuit àrees de treball, una de les quals està especialitzada en projectes de renovació energètica integral d’edificis i l’assessorament en aspectes tècnics, en l’àmbit de la mediació entre les demandes dels organismes privats i les polítiques desenvolupades per l’Administració i en el suport a la formalització de convenis de col·laboració publicoprivats en la matèria.

L’Associació d’Empreses de Serveis Energètics, ANESE, és una plataforma empresarial sense ànim de lucre i, actualment, l’associació més representativa del sector, amb prop de 100 empreses associades. Té com a objectiu principal desenvolupar i estructurar el mercat dels serveis energètics a Espanya amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica i reduir el consum energètic. Pensant en aquesta estructuració, ANESE aposta per la seva classificació certificada d’empreses de serveis energètics, presentada el 2015, la qual dóna resposta a la falta de normativa en aquest àmbit i a l’absència d’un registre oficial amb garantia.

L’activitat d’ANESE se centra tant en el sector públic com en el sector privat, ja que l’Associació fomenta l’eficiència energètica com a valor essencial a Espanya. Els membres de l’Associació reben orientació, tallers i informació amb l’objectiu de contribuir a aconseguir millors resultats en les seves activitats. ANESE està involucrada en l’organització de conferències, seminaris i cursos enfocats a millorar el coneixement dels serveis energètics com a eina perfecta per millorar l’eficiència energètica.

Avui, és reconeguda, cada vegada més, com a marca referent de l’estalvi i de l’eficiència energètica, que representa les empreses de serveis energètics espanyoles i en defensa els interessos.

USE OF COOKIES

This website uses cookies themselves and third parties to provide a better experience and service. When browsing or using our services you agree to our use of cookies Read more